Opriți violența de gen! | Stop Gender-Based Violence!

Status: Fundraising

"Opriți violența de gen!" este o companie a Institutului Român pentru Pace - PATRIR în colaborare cu autoritățile locale, parteneri din societatea civilă, școli, adăposturi, psihologi și companii, pentru a oferi sprijin direct femeilor afectate de violența de gen este un catalizator pentru actori din mediile publice, civice și de business de a lua poziție împotriva violenței de gen.

Scopul proiectului este de cataliza o mișcare socială masivă pentru oprirea violenței de gen, de a oferi sprijin supraviețuitorilor și de a crea o 'Agenda pentru Cluj' pentru egalitatea de gen și siguranța tuturor. 

---

'Stop Gender-Based Violence!' is a campaign of the Romanian Peace Institute – PATRIR with an alliance of local authorities, civil society partners, schools, shelters, psychologists and companies to provide direct support to women affected by gender-based violence; catalyze public, civic and corporate actors to speak up against gender-based violence.

The purpose of the project is to catalyze massive social involvement to stop gender-based violence, support survivors and create a ‘Cluj Agenda’ for gender equality and safety for all.

8.4375% Complete
Suma:

3,375 RON

Galantomi:

1

Donatii:

13

Target:

40,000 RON

Vrei să fii fundraiser? Contactează Organizația

 

"Opriți violența de gen!" este o companie a Institutului Român pentru Pace - PATRIR în colaborare cu autoritățile locale, parteneri din societatea civilă, școli, adăposturi, psihologi și companii, pentru a oferi sprijin direct femeilor afectate de violența de gen; este un catalizator pentru actori din mediile publice, civice și de business de a lua poziție împotriva violenței de gen; crează campanii de conștientizare prin diferite forme artistice, ateliere, seminarii; realizează programe în licee și universități - ajungând la 3000+ elevi și studenți - pentru a promova egalitatea și pentru a încuraja tinerii să conteste  violența de gen. 

---

'Stop Gender-Based Violence!' is a campaign of the Romanian Peace Institute – PATRIR with an alliance of local authorities, civil society partners, schools, shelters, psychologists and companies to provide direct support to women affected by gender-based violence; catalyze public, civic and corporate actors to speak up against gender-based violence; use art, photography, seminars, workshops and more to raise awareness; and do programmes in schools reaching 3000+ highschool and university students to promote equality and engage students and youth to challenge gender-based violence.

---

Beneficiarii projectului: Supraviețuitorii actelor de violență de gen; femei și fete aflate în situații de risc; societatea. 200 de supraviețuitori; 3000+ elevi și studenți; 60.000+ cetățeni 

Beneficiaries: Survivors of gender-based violence; girls and women at risk; all of our society. 200 survivors; 3000+ students; 60.000+ citizens